Sekreterya

Araş. Gör. Ahmet KAYA Tarsus Üniversitesi ahmetkaya@tarsus.edu.tr
Araş. Gör. Aynur SÜSAY Tarsus Üniversitesi aynursusay@tarsus.edu.tr
Araş. Gör. Dilan ÖZDEMİR Tarsus Üniversitesi dilanozdemir@tarsus.edu.tr
Araş. Gör. Hatice Büşra CAN Tarsus Üniversitesi busracan@tarsus.edu.tr
Araş. Gör. İpek GÜRSOY Tarsus Üniversitesi ipekgursoy@tarsus.edu.tr
Araş. Gör. Musa ÖZÇELİK Tarsus Üniversitesi musaozcelik@tarsus.edu.tr
Araş. Gör. Safa KOCADEMİR Tarsus Üniversitesi skocademir@tarsus.edu.tr
Araş. Gör. Şüra MUSHTAQ Tarsus Üniversitesi suramushtaq@tarsus.edu.tr