Kitap Bölümleri Hakkında

16 Kasım 2021 Salı

Değerli Yazarlar,
Öncelikle değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi tarafından basılacak olan kitaplardaki bölümler için göndermiş olduğunuz toplam 47 adet çalışmanın elimize ulaştığını belirtmek isteriz. Kitap alanları, değerlendirmeye tabi bölümler ve sorumlu editörlere ait bilgiler mailin sonunda belirtilmiştir.
 
İlgili kitaplarda sorumlu editör olarak görev alacak hocalarımız en kısa zamanda sizlerle iletişime geçecek olup editoryal süreçler sorumlu editörlerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Kitap bölümleri ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için kendileri ile iletişim halinde olmanız önem arz etmektedir.
 
Süreç hakkında kısa bilgi:
 
1. Göndermiş olduğunuz çalışmalar öncelikle editörlerimizin kontrolünden geçecektir. Editörlerimiz çalışmaların yeterli bilimsel/akademik seviyeye ulaşmadığını veya bilimsel etik kurallarını ihlal ettiğini belirlerse çalışma hangi aşamada olursa olsun reddedebilir.
2. Çalışmalar öncelikle kitapta bölümü olan diğer araştırmacılar tarafından tek taraflı körleme ile bilimsel denetimden geçecektir. Editörler gerekli gördüğü hallerde çalışmayı bağımsız hakemlerin bilimsel denetimine tabi tutabilir. Süreç takvimi kısa olduğu için hakemliklerin büyük bir hassasiyet ve ivedilikle yapılması önem arz etmektedir. Hakemlik yaparken Word "Gözden Geçir>Değişiklikleri İzle" ve/veya "Gözden Geçir>Yeni Açıklama" araçlarını kullanınız. Çalışma hakkındaki görüşlerinizi ayrı bir dosya olarak editöre iletiniz.
3. Karışıklıkların önüne geçilmesi adına talep edilen düzeltmeleri hassasiyetle yapınız ve mükerrer dosya göndermeyiniz. Revize edilmiş çalışmalarınıza dosya isimleri verirken sonuna tarih eklemeniz önerilmektedir. 
4. Editörler tarafından tüm süreçlerin en geç 10 Aralık 2021 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. Editörlerin belirleyeceği takvime azami uyumun sağlanması gerekmektedir. Sürecin uzamasına neden olabilecek çalışmalar hangi aşamada olursa olsun editörler tarafından reddedilebilir.
 
İşbirliğiniz ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
 
Göndermiş olduğunuz çalışmalardan hareketle aşağıdaki konu başlıklarından oluşan dört farklı alanda kitabın basılmasına karar verilmiştir. Kitaplarda yer alması için değerlendirmeye tabi tutulacak bölümler aşağıdaki gibidir. 
 
1. Finans ve Bankacılık (12 bölüm) Prof. Dr. Ali DERAN ve Doç. Dr. Egemen İPEK (Sorumlu Editör, egemenipek@tarsus.edu.tr)  
1
Katılım bankacılığı sektöründe kârlar istikrarlı mı
2
Dijital dönüşüm olgunluk modeline göre türk bankacılık sektörünün dijitalleşme düzeyi
3
 
Uygulama programlama arayüzü (api) teknolojisinin bankacılık sektöründe kullanımı açık bankacılık
4
Yapay zekanın bankacılık sektörü üzerine etkisi
5
Covid-19’un havayolu taşımacılığı yapan işletmelerin karlılık oranlarına etkisi üzerine bir araştırma
6
Küresel piyasalardaki korku kripto yatırımcısını da korkutuyor mu
7
 
Covid-19 pandemisi öncesi ve pandemi dönemi finansal performansın edas yöntemi ile incelenmesi bist hizmetler endeksi örneği
8
Yapay zeka tekniklerinin finans alanında kullanılmasının swot analizi ile değerlendirilmesi
9
Sermaye yapısını etkileyen işletmeye özgü faktörler finansal krizlerin rolü
10
Stock selection based on risk-return criteria applying clustering method on bist 100 index 
11
Cryptocurrency and regulation
12
A network analysis of Turkish stock market
 
2. İktisat (11 bölüm) Prof. Dr. Birol MERCAN ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK (Sorumlu Editör, ozlemipek@tarsus.edu.tr)
1
The rise of the digital gig economy in the digital labor market
2
Buhar makinesinden dijital teknolojilere sanayi devrimleri-iktisat tarihi açısından bir inceleme
3
Dijital kapitalizim bağlamında yapay zeka ve iktisada yansımaları
4
Sağlık ekonomisinde dijital dönüşüm ve covid-19 pandemisiyle mücadeledeki rolü
5
Türkiye’de dijitalleşmenin işgücü piyasaları üzerine etkisi
6
Türkiye ve Çin’in pandemi ile birlikte teknolojik değişime ve dijitalleşmeye adapte olma süreci
7
Bilgi, iletişim teknolojileri ve genç işsizlik ilişkisi Asya ülkeleri üzerine panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizi
8
Belediye vergi gelirlerinin artırılmasında e-belediye uygulamaları
9
Twittera dayalı belirsizlik endeksi ile kripto varlık ve nasdaq ilişkisi
10
Küresel ekonomi politika belirsizliği kripto para yatırımcısını etkiliyor mu
11
Türkiye’de gelir dağılımı ile kayıt dışı ekonomi ilişkisi
 
3. İşletme (13 bölüm) Prof. Dr. Ercan OKTAY ve Dr. Öğr. Üyesi Beyhan BELLER DİKMEN (Sorumlu Editör, beyhanbeller@tarsus.edu.tr)
1
Dijital dönüşüm bağlamında değişime direnç ve örgütsel sinizm
2
Endüstri· 4.0 ve akıllı işletmelerin kariyer planlamasına etkileri· üzerine bir derleme çalışması
3
Kamu yönetimi ve dijitalizm “dijitale yetişmek, dijitalle yetişmek”
4
Organizasyonel boyutuyla dijital dönüşüm
5
 
İşletmelerde dijital dönüşüm bağlamında elektronik insan kaynakları yönetimine yönelik yönetimsel ve davranışsal öneriler
6
Tüketicilerin sürücüsüz araçlara yönelik tutumları ile fayda ve risk algılarının belirlenmesi
7
 
Covid-19 pandemisi sürecinde eczacılık hizmetlerinde mobilizasyon ve dijital eczacılık kavramının önemi
8
Dijital dönüşüm sürecinde e-ticaret ve tüketici davranışları
9
İşletmelerde dijitalleşme sonrası organizasyonel bağlılık
10
 
Pazarlama 5.0 anlayışının yeni pazarlama stratejilerine yansımaları müşteri deneyimi yoluyla rekabet avantajı sağlamak
11
Online eğitim ve kadın öğretmenlerin evden çalışma dönemi deneyimleri
12
The success factors of organizational response to covid-19 
13
Dijital oyunların inovatif yönü ve dijital oyun sektörünün geleceği
 
4. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (11 bölüm) Prof. Dr. Mehmet İNCE ve Doç. Dr. Fatih KAPLAN (Sorumlu Editör, fkaplan@tarsus.edu.tr)
1
Bakım ve onarım görevi hazırlık sürecinin dijitalleştirilmesi – bir vaka incelemesi
2
Lojistik performans, ihracat ve ekonomik büyüme OECD ülkeleri üzerine bir uygulama
3
Multimoora yöntemi ile antrepo kiralama problemine yönelik bir vaka çalışması
4
Endüstri 4.0 kapasitelerine göre oecd ülkelerinin sıralanması bir mcdm uygulaması
5
Virüs değil bizi bu yoğunluk öldürecek çalişan deneyimleri ışığında kargo şirketlerinin covid-19 kriz yönetimi uygulamaları
6
Afet lojistiğinde yapay zeka uygulamaları
7
Lojistik merkezlerin yerleşim yerlerinin seçiminde coğrafi bilgi teknolojilerinin kullanımı antalya örneği
8
Uluslararası ticarette kripto paralar ve bitcoin ile ödeme yöntemlerinin entegre bir sezgisel bulanık karar yöntemi ile değerlendirilmesi
9
Akreditif ödeme yönteminde blok zincir teknolojisi kullanımı
10
 
Lojistik firmalarının finansal performanslarının topsis yöntemiyle ölçümünde maliyet ve karlılık oranlarının kullanılması borsa istanbul üzerine bir araştirma
11
Yurtiçi kara yolu taşımacılığı faaliyetinde bulunan lojistik firmaların çekici araç seçimi problemine yönelik entropi ve TOPSIS yöntemi ile karar verme