Kongre Programı

Not1: Bildiri özetlerine erişmek için bildiri başlıklarına tıklayınız.
Not2: Seminer salonlarına bağlanmak için Zoom Room linklerine tıklayınız.

 
DAY 1
 
OPENING SPEECHES
October 8/ 8 Ekim 10:00-11:00 Zoom Room A (click to connect)
 
Organizing Board
Prof. Dr. Mehmet İNCE (Tarsus University, TR)
  
Honorary Board 
Rector Prof. Dr. Orhan AYDIN (Tarsus University, TR)
 
Invited Speaker
Dijital İşletmeyi Yönetmek
Prof. Dr. Uğur YOZGAT (Nişantaşı University, TR)
 

  
FNS01 KRİPTO PARALAR VE YATIRIM
October 8/ 8 Ekim 11:00-12:20 Zoom Room B (click to connect)
 
Kripto Paralar, Uluslararası Finansal Piyasalar ve Regülasyon: Fırsat mı? Tehdit mi?
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tuğsal DORUK (Adana Alparslan Türkeş University, TR)
  
Ekonomi Politikalarındaki Belirsizlikler Kripto Para Yatırımcısını Etkiliyor mu?
Ayyüce Yalın MERSİNPINAR (Tarsus University, TR)
Doç. Dr. Saffet AKDAĞ (Tarsus University, TR)
 
Küresel Piyasalardaki Korku Kripto Yatırımcısını da Korkutuyor mu?
Çağrı KORKMAZGÖZ (Tarsus University, TR)
Doç. Dr. Saffet AKDAĞ (Tarsus University, TR)
  
Twitter’a Dayalı Belirsizlik Endeksi ile Kripto Varlık ve Nasdaq İlişkisi
Arş. Gör. Aynur SÜSAY (Tarsus University, TR)
Doç. Dr. Ayşe ERGİN ÜNAL (Tarsus University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Ali DERAN (Tarsus University, TR)

 
IKT01 UYGULAMALI MİKROİKTİSAT
October 8/ 8 Ekim 11:00-12:20 Zoom Room C (click to connect)
 
Türkiye’de Hanehalkı Elektrik Tüketiminin Belirleyicileri
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK (Tarsus University, TR)
  
Tasarruf ve Borç Davranışlarına Dijital Bankacılık Etkileri
Gökhan ÖZBİLGE (Tarsus University, TR)
Doç. Dr. Egemen İPEK (Tarsus University, TR)
 
Türkiye’de Gelir Dağılımı ile Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi
Esra CAN (Adıyaman University, TR)
Zafer DÖNMEZ (Adıyaman University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Birol MERCAN (Necmettin Erbakan University, TR)

 
SBKY01 DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
October 8/ 8 Ekim 11:00-12:20 Zoom Room D (click to connect)
 
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkeleri Kapsamında Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerinde Yayınladığı Dökümanların İncelenmesi
Dr. Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER (İç Denetçi, TR)
 
Türkiye'de E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter Uygulamalarına Geçiş Döneminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Dr. Vicdan Cevher KILIÇ (SMMM, TR)
Kamil KILIÇ (SMMM, TR)
 
Belediye Öz Gelirlerinin Artırılmasında Dijital Uygulamalar
Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖKSÜZ (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)
 
Koronavirüs ve Dijitalleşme Etkisi Akademik Çalışmalar Örneği
Arş. Gör. Hatice Büşra CAN (Tarsus University, TR)
Arş. Gör. Şüra MUSHTAQ (Tarsus University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Cemal ALTAN (Mersin University, TR)

 
ISL02 YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ
October 8/ 8 Ekim 13:30-14:50 Zoom Room A (click to connect)
 
Sürücüsüz Araçlara Yönelik Tüketici Tutumları
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÖCAL (Nişantaşı University, TR)
Prof. Dr. Süphan NASIR (Istanbul University, TR)
 
Yapay Zeka Teknolojilerinin Kalite Maliyetleri Üzerine Etkisi
Demet EVER (Çukurova University, TR)
Doç. Dr. Elif Nursun DEMİRCİOĞLU (Çukurova University, TR)
  
Stratejik Yönetimde Yapay Zeka Uygulamaları
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk ALADAĞ (Abdullah Gül University, TR)
 
Makine Öğrenme Yardımı ile Çok Dilli Adres Veritabanı İçerisinden Ülke Adlarının Derlenmesi
Dr. Suat ATAN (Università degli Studi di Torino, IT)
 
Moderator: Prof. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)

 
FNS02 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE BANKACILIK
October 8/ 8 Ekim 13:30-14:50 Zoom Room B (click to connect)
 
Dijital Dönüşüm Sürecinde Katılım Bankalarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Atilla ÜNLÜ (Şırnak University, TR)
Ögr. Gör. Kamuran YILDIZ (Şırnak University, TR)
 
Mobil Bankacılık İşlemlerinin Banka Net Karlarına Etkileri
Behice CANATAN (Tarsus University, TR)
Doç. Dr. Egemen İPEK (Tarsus University, TR)
  
Bankaların Potansiyel Kripto Varlık Riskleri ve Basel Komitesinin İhtiyati Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Emrah KARAARSLAN (Bursa Uludağ University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR (Osmaniye Korkut Ata University, TR)

 
IKT02 İKTİSAT TARİHİ
October 8/ 8 Ekim 13:30-14:50 Zoom Room C (click to connect)
 
Dijital Kapitalizm Bağlamında Yapay Zekâ ve İktisata Yansımaları
Öğr. Gör. Dr. Orhan CENGİZ (Cukurova University, TR)
  
Buhar Makinesinden Dijital Teknolojilere Sanayi Devrimleri: İktisat Tarihi Açısından Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Selman DEVELİ (Nevsehir Haci Bektas Veli University, TR)
 
Sanayi Sonrası Toplumda Orta Vasıflı İşgücünün Korunmasının Önemi
Öğr. Gör. Dr. Özlem KÜÇÜK (Kocaeli University, TR)
  
Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşümün Rolü
Arş. Gör. Dr. Sıtkıcan SARAÇOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ (Necmettin Erbakan University, TR)

 
SBKY02 KAMU YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
October 8/ 8 Ekim 13:30-14:50 Zoom Room D (click to connect)
 
Dijitalleşen Dünyada Çevre Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: Sürdürülebilir (Akıllı) Kentler
Bilge ULCAY (Independent Researcher, TR)
 
Dijitalleşen Yönetim Perspektifinde Akıllı Şehirler ve Akıllı Yönetim
Doç. Dr. Onur Kemal YILMAZ (Bandırma Onyedi Eylül University, TR)
 
Kamu Yönetimi ve Dijitalizm: “Dijitale Yetişmek, Dijitalle Yetişmek”
Bülent BAYRAK (İnönü University, TR)
  
Ulus Devletin Dijital Düzendeki Yeri ve Yeniden Yapılanması: Güvenlik ve Güç İlişkileri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU (Tarsus University, TR)
  
Sanal Demokrasi Fikrinin Geleceği
Dr. Alihan LİMONCUOĞLU (İstanbul Aydın University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Ercan OKTAY (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)

 
ISL03 SELECTED TOPICS ON MANAGEMENT
October 8/ 8 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room A (click to connect)
 
A Combined Fuzzy Decision-Making Process for the Personnel Selection of Human Resource Management
Doç. Dr. Yakup ÇELİKBİLEK (İstanbul Aydın University, TR)
Dr. Öğr. Üyesi Muhlis ÖZDEMİR (Gazi University, TR)
  
Effects of Industry 4.0 Technologies on Production Management Processes: a Theoretical Framework
Utku Tevfik GÜLEÇ (KTO Karatay University, TR)
 
The Effect of Organizational Capital on Organizational Response to Covid-19: Evaluations of Bethelehem (in the Palestine) Tourism Sector Stakeholders
Sufyan SALEM (Selçuk University, TR)
Prof. Dr. Ali ERBASİ (Selçuk University, TR)
  
Selecting the Most Suitable Facility Location by Using Grey Moora
Dr. Öğr. Üyesi Muhlis ÖZDEMİR (Gazi University, TR)
Doç. Dr. Yakup ÇELİKBİLEK (İstanbul Aydın University, TR)
 
Evaluating the Logistics Performance Index of European Union Member and Candidate Countries by Using Entropy Based Mairca Method
Doç. Dr. Ayhan DEMİRCİ (Toros University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Köksal HAZIR (Toros University, TR)

 
FNS03 RISK MANAGEMENT AND LOGISTICS
October 8/ 8 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room B (click to connect)
 
Stock Selection Based on Risk-Return Applying Clustering Method: Application on BIST 100
Assoc. Prof. Dr. Ayşe Yıldız (Ankara Hacı Bayram Veli University, TR)
 
Cryptocurrency and Regulation
Assist. Prof. Dr. Şaban Onur VİGA (İstanbul Esenyurt University, TR)
 
A Network Analysis of the Turkish Stock Market
Dr. Serkan ALKAN (Tarsus University, TR)
  
Digitalization Level of Turkish Banking Based on Digital Transformation Maturity Model
Ahmet Coşkun YILDIRIM (Başkent University, TR)
 
Artificial Intelligence Applications in Logistics & Supply Chain Management (SCM)
Assoc. Prof. Dr. Dursun BALKAN (University of Turkish Aeronautical Association, TR)
Assoc. Prof. Dr. Göknur Arzu AKYUZ (University of Turkish Aeronautical Association, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Turhan KORKMAZ (Mersin University, TR)

 
IKT03 DIGITAL ECONOMY
October 8/ 8 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room C (click to connect)
 
Determinants of Household Debt in Turkey: Evaluation of Current Economic Crisis
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe MANAVGAT (Toros University, TR)
 
Cyber Security Developments and Cyberthreats for the Global Economy
Dr. Murat BAYRAKTAR (Cukurova University, TR)
 
The Rise of the Digital Gig Economy in the Digital Labor Market
Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı ŞEN (Istanbul Esenyurt University, TR)
 
Assessment of the Impact of Covid-19 on the Digital Industry: Turkey-Europe Comparison
Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ (Istanbul Arel University, TR)
Doç. Dr. Ebru GÖZÜKARA (Istanbul Arel University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. İsmail TUNCER (Mersin University, TR)

  
LOJ01 LOJİSTİKTE MALİYET VE FİNANS
October 8/ 8 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room D (click to connect)
 
Akreditif Ödeme Yönteminde Blokzincir Teknolojisi Kullanımı
Arş. Gör. Yunus Emre TOPCU (Bartın University, TR)
  
Lojistikte Blok Zinciri Uygulamaları
Prof. Dr. Mehmet İNCE (Tarsus University, TR)
Öğr. Gör. Şule GÜNGÖR (Tarsus University, TR)
  
Multimoora Yöntemi ile Antrepo Kiralama Problemine Yönelik Bir Vaka Çalışması
Göknil ÇELİK (Tarsus University, TR)
  
E-Ticaret İşletmelerinde Lojistik Maliyetlerin Önemi
Prof. Dr. Ali DERAN (Tarsus University, TR)
Nihal UZUN (Tarsus University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Haluk DUMAN (Aksaray University, TR)
 

  
DAY 2
 
ISL04 DİJİTALLEŞME, İŞLETME, KRİPTO PARA
October 9/ 9 Ekim 09:30-10:50 Zoom Room A (click to connect)
 
İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Dijitalleşme Kapsamında Değerlendirilmesi: BIST 100 İşletmeleri Üzerine Bir Analiz
Dr. Öğr. Üyesi A. Gözde İYİCİL (Ufuk University, TR)
 
İşletmelerde Dijital Dönüşüm Bağlamında Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimine Yönelik Yönetimsel ve Davranışsal Öneriler
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat UĞURLU (İskenderun Technical University, TR)
Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN (Şırnak University, TR)
  
Bakım ve Onarım Görevi Hazırlık Sürecinin Dijitalleştirilmesi – Bir Vaka İncelemesi
Dr. Doğan YILDIZ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TR)
 
Uluslararası Ticarette Cripto Paralar ve Bitcoin ile Ödeme Yöntemlerinin Entegre Bir Sezgisel Bulanık Karar Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇANAKÇIOĞLU (İstanbul Gelişim University, TR)
Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER (Bartın University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Rıfat İRAZ (Selçuk University, TR)

 
FNS04 COVID-19 VE FİNANSAL PİYASALAR
October 9/ 9 Ekim 09:30-10:50 Zoom Room B (click to connect)
 
Koentegrasyon İlişkisine Dayalı İstatistiksel Arbitraj Stratejisinin (Pairs Trading) Kripto Para Piyasalarında Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Doç. Dr. Önder BÜBERKÖKÜ (Van Yüzüncü Yıl University, TR)
 
COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Pandemi Dönemi Finansal Performansın EDAS Yöntemi ile İncelenmesi: Bist Hizmetler Endeksi Örneği
Arş. Gör. Ferhat KARADEMİR(Osmaniye Korkut Ata University, TR)
Arş. Gör. Ömer KEHRİBAR (Osmaniye Korkut Ata University, TR)
Doç. Dr. Samet EVCİ (Osmaniye Korkut Ata University, TR)
 
COVID-19’un Hava Yolu Taşımacılığı Şirketlerinin Karlılık Oranlarına Etkisi
Behice CANATAN (Tarsus University, TR)
Prof. Dr. Ali DERAN (Tarsus University, TR)
 
Küresel Salgınlarda Kripto Paralar Güvenli Bir Liman mı?
Mahmut GÜNEY (Tarsus University, TR)
Doç. Dr. Saffet AKDAĞ (Tarsus University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Ömer İSKENDEROĞLU (Niğde Ömer Halisdemir University, TR)

 
IKT04 UYGULAMALI MAKRO İKTİSAT- I
October 9/ 9 Ekim 09:30-10:50 Zoom Room C (click to connect)
 
Diplomasi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Türkiye Örneği
Salihanur AYKAN DARFILAL (Istanbul Sabahattin Zaim University, TR)
 
ABD'de Petrol Fiyatları ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Fourıer Eşbütünleşme Analizinden Ampirik Kanıtlar
Dr. Öğr. Üyesi Orkun ÇELİK (Gumushane University, TR)
  
Lojistik Performans, İhracat ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Doç. Dr. Fatih KAPLAN (Tarsus University, TR)
Melisa BOLAT (Tarsus University, TR)
 
Bilgi, İletişim Teknolojileri ve Genç İşsizlik İlişkisi: Seçilmiş Asya Ülkeleri Üzerine Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KOÇBULUT (Tokat Gaziosmanpasa University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Mustafa ACAR (Necmettin Erbakan University, TR)

 
LOJ01 LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MODELLEME
October 9/ 9 Ekim 09:30-10:50 Zoom Room D (click to connect)
 
Yurtiçi Kara Yolu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Lojistik Firmaların Çekici Araç Seçimi Problemine Yönelik Entropi ve TOPSIS Yöntemi ile Karar Verme
Doç. Dr. Oya KORKMAZ (Tarsus University, TR)
Mahmut GÜNEY (Tarsus University, TR)

Akıllı Liman Yapılanmasına Yönelik Uygulamaların Bilinirlik Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma
Arş. Gör. İpek GÜRSOY (Tarsus University, TR)
Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU (Tarsus University, TR)

Afet Lojistiğinde Yapay Zeka Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Metin YILDIRIM (İstanbul Gelişim University, TR)

Lojistik Merkezlerin Yerleşim Yerlerinin Seçiminde Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı: Antalya Örneği
Doç. Dr. Oya KORKMAZ (Tarsus University, TR)
Mustafa Ayberk YILDIZ (Tarsus University, TR)

Moderator: Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (İstanbul Maltepe University, TR)

 
ISL05 YÖNETİM, EĞİTİM, GİRİŞİMCİLİK
October 9/ 9 Ekim 11:00-12:30 Zoom Room A (click to connect)
 
Yönetim Yaklaşımlarına Farklı Bir Bakış: Zengin Mutfağı Adlı Tiyatro İncelemesi
Öğr. Gör. Zekeriya YILMAZ (Şırnak University, TR)
Vildan KAYAR (Nişantaşı University, TR)
  
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
Sibel AYAS (Independent Researcher, TR)
Işıl ÖNAY (Independent Researcher, TR)
Doç. Dr. Özlem Yaşar UĞURLU (Gaziantep University, TR)
  
İşyerlerinde Siber Zorbalıkla Baş Etmenin Yolu Dijital Vatandaşlık Eğitimi Olabilir mi? Genel Caydırıcılık Kuramı Bağlamında Kavramsal Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Dr. Zümral GÜLTEKİN (Ondokuz Mayıs University, TR)
 
Online Eğitim ve Ebeveynlerin İnformel Öğretmen Denetimi
Dr. Sevim GEZEGEN ÜNLÜ (Independent Researcher, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Selim COŞKUN (Osmaniye Korkut Ata University, TR)

 
FNS05 KRİPTO PARALAR VE REGÜLASYON
October 9/ 9 Ekim 11:00-12:30 Zoom Room B (click to connect)
 
Kripto Paralara Olan İlgiye Ait Balonların Varlığı Üzerine Uygulamalı Bir Analiz
Doç. Dr. Hakan YILDIRIM (İstanbul Gelişim University, TR)
  
Kripto Paralar Ne Derece Güvenli, Sıcak Cüzdan ve Soğuk Cüzdan Kapsamında Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat KESEBİR (Yozgat Bozok University, TR)
 
Kripto Varlık Arzı (ICO) ile Finansman ve Finansal Tablolarda Raporlanması
Arş. Gör. Musa ÖZÇELİK (Tarsus University, TR)
Arş. Gör. Aynur SÜSAY (Tarsus University, TR)
  
Kripto Para Birimlerine Dayalı Yatırımların Finansal Risk Düzeylerinin Ölçümü
Doç. Dr. Önder BÜBERKÖKÜ (Van Yüzüncü Yıl University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Ahmet KURTARAN (Karadeniz Technical University, TR)

 
IKT05 UYGULAMALI MAKRO İKTİSAT- II
October 9/ 9 Ekim 11:00-12:30 Zoom Room C (click to connect)
 
Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de Dijitalleşme ve E-Ticaret: Covid-19 Pandemi Öncesi ve Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Çağla BUCAK (Ege University, TR)
Prof. Dr. Refik Fatih SAYGILI (Ege University, TR)
  
Katılım Bankacılığı Sektöründe Kârlar İstikrarlı mı?
Öğr. Gör. Dr. Abdülkadir Sezai EMEÇ (Tarsus University, TR)
  
Türkiye’de Yeni Para Politikası Uygulamaları ve Bu Kapsamda Kullanılan Finansal Araçların Analizi
Nurettin ÖZTÜRK (Istanbul Commerce University, TR)
Prof. Dr. Elçin AYKAÇ ALP (Istanbul Commerce University, TR)
 
Paranın Dönüşümünde Yeni Bir Evre: Merkez Bankası Dijital Parası
Dr. Okan ACAR (Kuveyt Türk Participation Bank, TR)
Nurettin ÖZTÜRK (Istanbul Commerce University, TR)
 
 Moderator: Prof. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL (Mersin University, TR)

 
LOJ03 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
October 9/ 9 Ekim 11:00-12:30 Zoom Room D (click to connect)
 
E-Tedarik Zinciri Yönetimini Uygulamanın Rekabetçi Faydaları
Gülşah ŞİŞMAN (Çukurova University, TR)
  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri
Doç. Dr. Sezen BOZYİĞİT (Tarsus University, TR)
Furkan DEMİRTAŞ (Tarsus University, TR)
  
Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijitalleşme: Genel Bir Değerlendirme
Gülşah ŞİŞMAN (Çukurova University, TR)
  
Moderator: Prof.Dr. Abdullah ÇALIŞKAN (Toros University, TR) 

 
ISL06 ENDÜSTRİ 4.0, PAZARLAMA 5.0 VE SOSYAL SERMAYE
October 9/ 9 Ekim 13.00-14.30 Zoom Room A (click to connect)
 
Endüstri 4.0 Kapasitelerine Göre OECD Ülkelerinin Sıralanması: Bir MCDM Uygulaması
Arş. Gör. Mehmet ÇAĞLAR (Yıldız Technical University, TR)
Arş. Gör. Cem GÜRLER (Yalova University, TR)
  
Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletmelerin Kariyer Planlamasına Etkileri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR (Bartın University, TR)
 
Toplum 5.0 Kavramının Anlamlandırılmasında Sosyal Sermayenin Önemi Üzerine Bir Çalışma
Öğr. Gör. Abdullah Zübeyr AKMAN (Necmettin Erbakan University, TR)
 
Pazarlama 5.0 Anlayışının Yeni Pazarlama Stratejilerine Yansımaları: Müşteri Deneyimi Yoluyla Rekabet Avantajı Sağlamak
Doç. Dr. Pınar ALTIOK GÜREL (Aydın Adnan Menderes University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Hacı Mustafa PAKSOY (Gaziantep University, TR)

 
FNS06 RİSK VE FİNANSAL PERFORMANS
October 9/ 9 Ekim 13:00-14:30 Zoom Room B (click to connect)
 
Türkiye’nin ABD ile Olan Dış Ticaretinde Risk ve Belirsizlik Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY (Burdur Mehmet Akif Ersoy University, TR)
Öğr. Gör. Dr. Ethem KILIÇ (Bingöl University, TR)
Enes Burak ERGÜNEY (Burdur Mehmet Akif Ersoy University, TR)
  
Karayolu Yük Taşimacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan BELLER DİKMEN (Tarsus University, TR)
Türkan ERCAN (Tarsus University, TR)
 
Sermaye Yapısını Etkileyen İşletmeye Özgü Faktörler: Finansal Krizlerin Rolü ve Borsa İstanbul Uygulaması
Arş. Gör. Muhammet KOCAMAN (Gebze Technical University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU (Tarsus University, TR)

 
IKT06 DİJİTAL EKONOMİ
October 9/ 9 Ekim 13:00-14:30 Zoom Room C (click to connect)
 
Türkiye’de Hanehalkları Arasında Dijital Bölünme
Elif ARIK (Tarsus University, TR)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK (Tarsus University, TR)
  
Türkiye ve Çin'in Pandemi ile Birlikte Teknonlojik Değişime ve Dijitalleşmeye Adapte Olma Süreci
Gamze Aytun (Ege University, TR)
  
Türkiye’de Dijitalleşmenin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri
Öğr. Gör. Kamuran YILDIZ (Sırnak University, TR)
Öğr. Gör. Atilla ÜNLÜ (Sırnak University, TR)
 
Dijital Ekonomi ve Yeşil Ekonomi Işığında Sürdürülebilir Kalkınma
Elif Duygu KÖMÜRCÜOĞLU (Karadeniz Technical University, TR)
 
 Prof. Dr. Selim KAYHAN (Necmettin Erbakan University, TR)

 
ISL07 PANDEMİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM
October 9/ 9 Ekim 13:00-14:30 Zoom Room D (click to connect)
 
Covid 19 Pandemisinin ODKA Ülkeleri Doğrudan Yabancı Yatırımları Üzerine Etkileri
Salihanur AYKAN DARFILAL (İstanbul Sabahattin Zaim University, TR)
  
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Eczacılık Hizmetlerinde Mobilizasyon ve Dijital Eczacılık Kavramının Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KIRPIK (Adıyaman University, TR)
Muhammed BAHADIRLI (Adıyaman University, TR)
  
“Virüs Değil Bizi Bu Yoğunluk Öldürecek” Çalışan Deneyimleri Işığında Kargo Şirketlerinin Covid 19 Kriz Yönetimi Uygulamaları
Melis DURAN (Private Company, TR)
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜNLÜ (Yalova University, TR)
  
Dijital Dönüşüm için Kaynak Tabanlı Stratejik Bir Yaklaşım: Dijital Yetenek Temelli Bir Değerlendirme Modeli Önerisi
Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Öcal FİDANBOY (OSTIM Tecnhical University, TR)
 
 Moderator: Prof. Dr. Hasan GÜL (Ondokuz Mayıs University, TR)

 
ISL08 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, FİNANSAL PERFORMANS, STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE MARKA FARKINDALIĞI
October 9/ 9 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room A (click to connect)
  
Lojistik Firmalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Ölçümünde Maliyet ve Karlılık Oranlarının Kullanılması: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Dr. Yusuf AKPINAR (Adıyaman University, TR)
Doç. Dr. Serkan ŞAHİN (Tarsus University, TR)
Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU (Tarsus University, TR)
 
Türkiye Özelinde Stratejik İş Birliği ve Ortaklıkların İncelenmesi
Nurettin Alperen ÇAĞATAY (Bartın University, TR)
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ (Bartın University, TR)
  
Kadınların Instagram Giyim Marka Sayfalarına Katılımına Yönelik Marka Farkındalığı ve Güveninin Ağızdan Ağıza İletişime Etkisi: Y ve Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Sönmez KARAPINAR (Kayseri University, TR)
Doç. Dr. Şükran KARACA (Sivas Cumhuriyet University, TR)
 
Moderator: Prof. Dr. Mustafa Atilla ARICIOĞLU (Necmettin Erbakan University, TR)

 
FNS07 YAPAY ZEKA VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER
October 9/ 9 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room B (click to connect)
 
Yapay Zekanın Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi
Meltem AKARSU AYDIN (İstanbul University, TR)
Güneş TAŞ (İstanbul University, TR)
  
Yapay Zeka Tekniklerinin Finans Alanında Kullanılmasının Swot Analizi ile Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Muhammet KOCAMAN (Gebze Technical University, TR)
Merve VAYSAL (Marmara University, TR)
  
Finansın Demokratikleşmesi: FINTEK
Ömer Faruk KÖMÜRCÜOĞLU (Karadeniz Technical University, TR)
  
Uygulama Programlama Arayüzü (API) Teknolojisinin Bankacılık Sektöründe Kullanımı: Açık Bankacılık
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZMERDİVANLI (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. İlhan EGE (Mersin University, TR)

 
ISL09 DİJİTAL OYUNLAR, DİJİTALLEŞME, E-TİCARET
October 9/ 9 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room C (click to connect)
 
Çevrimiçinden-Çevrimdışına Ticaret ve İşletme Stratejileri
Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜVEN (Abdullah Gül University, TR)
  
Dijital Dönüşüm Sürecinde E-Ticaret ve Tüketici Davranışları
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR (Aydın Adnan Menderes University, TR)
Doç. Dr. Fatma ÇAKIR (Aydın Adnan Menderes University, TR)
 
Dijital Oyunların İnovatif Yönü ve Dijital Oyun Sektörünün Geleceği
Doç. Dr. Zeliha TEKİN (Muş Alparslan University, TR)
 
Oyun Bağımlılığı, Oyun Sadakati, Satın Alma Niyeti ve Memnuniyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Dijital Oyunlar Üzerine Bir Araştırma
Hayrettin SAĞINCI (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
Dr. Öğr. Üyesi İlhami TUNCER (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Adnan ÇELİK (Selçuk University, TR)

ISL01 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ORGANIZASYONLAR
October 9/ 9 Ekim 15:00-16:30 Zoom Room D (click to connect)
 
Dijital Dönüşüm Bağlamında Değişime Direncin Örgütsel Sinizme Etkisinde Motivasyonun Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi A. Gözde İYİCİL (Ufuk University, TR)
  
Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Stresin Aracılık Rolünün Belirlenmesi
Şahin GÜVEL (Osmaniye Korkut Ata University, TR)
Doç. Dr. Ergün KARA (Osmaniye Korkut Ata University, TR)
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KIRPIK (Adıyaman University, TR)
 
Organizasyonel Boyutuyla Dijital Dönüşüm
Dr. Öğr. Üyesi Engin YURDASEVER (Ordu University,TR)
  
İşletmelerde Dijitalleşme Sonrası Organizasyonel Bağlılık
Dr. Murat DEMİR (Private Company, TR)
  
Moderator: Prof. Dr. Salih GÜNEY (İstanbul Aydın University, TR) 
CLOSING PANEL
October 9/ 9 Ekim 17:00-18:00 Zoom Room A (click to connect)